MBO M60 K SKTL – falcovačka

cena / price : 1.400.000 Kč + DPH (approx. 54.000 EUR)

rok výroby / year of production : 2014

max. formát / max.Size : 84 x 60 cm (33 x 23 inch)

počítadlo / counter : 14,7 mio

rychlost / speed up to : 30 m/S
min. formát / min.paper size : 15 x 25 cm
min délka skladu / min. fold lenght : 6 cm

6 kapes / pockets
vykladač / delivery 46 ME

M1řídící systém / advanced control system

paletový nakladač / palette feeder with vacustar head

6 kapes / pocket
šikmý stůl s transportním pásy /  Inclined table with conveyor belts
skládací kapsy kombi / combi folding pockets
celkem 5 Kombi- falcovacích kapes a 1. kapsa s odklápěcí výhybkou / 5 combi-folding pockets and the first pocket with hinged point
Modulární systém paralelního lomu FWI M80 6 kapes / Modular system of a parallel fold FWI M80

Křížový lom – KBT60 s kapsou / Cross fold – KBT60 with pocket

Křížový lom s třetím lomem DB40 /  DB40 cross fold with the 3rd fold

Kombi-skládací kapsy / Combi-folding pockets

Třetí lom – DB40 / Third fold – DB 40
F60+M60 6 kapes / F60 M60 6 pockets – fully covered

KB60 /KBT60 – fully covered
DB40 – fully covered

Vykladač SBAP 46 ME / 46 ME Delivery Unit
M1 Control for the delivery

 

Kategorie: