motto : "Pro jednoho vergl zabírající místo, pro druhého užitečný stroj. "

HORIZON BQ 460 – čtyřkapsová lepička

HORIZON BQ 460 – čtyřkapsová lepička pro lepenou vazbu V2.

Stroj je v provozu

Lepení na bázi tavného lepidla, boční nanášení lepidla, lepidlo EVA

Manuálním nakládáním knižních bloků

Frézováním hřbetů do 30 mm (včetně odsávání)

Automatický sávkový nakladač obálek s možností rylování obálky.

LCD dotykový displej

Další technické údaje:

Max. formát knižního bloku    320 (v) x 320 (š)mm
Min. formát knižního bloku     110 (v) x 145(š)mm
Max. formát obálky                 320 (v) x 650 (š)mm
Min. formát obálky                  145 (v) x 230 (š)mm
Tloušťka knižní vazby             1-45 mm
Rychlost produkce                  1 350 knih/hod.

K dispozici i video

Kategorie: