elektrická řezačka – EBA 436 A

T E C H N I C K Á  D A TA  E B A 4 3 6 A

D é l k a ř e z u / m m 4 3 0
V ý š k a s t o h u / m m 4 0
M a x . h l o u b k a v l o ž e n í s t o h u / m m 4 3 5
H l o u b k a p ř e d n í h o s t o l u / m m 2 3 0
M i n . z b y t k o v ý s t ř i h o d d o r a z u / m m 3 5
N a p á j e n í / V / H z 2 3 0 / 5 0
P ř í k o n m o t o r u / k W 0 , 4 5
R o z m ě r y š x h x v / m m 6 4 0 x 8 8 0 x 3 6 0 / 10 5 5 1
/ 10 8 0 2
H m o t n o s t / k g 8 0 / 9 6 1
/ 118 2

Pohodlné řezání do formátu A3, automatický lis,
délka řezu 430 mm, hloubka vložení stohu 435 mm.

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ ŘEZAČKY:
elektromechanický pohon nože a lisu
optické vyznačení místa řezu
nůž z kvalitní oceli
automatický lis
vřetenový posuv dorazu pomocí ruční kliky
digitální zobrazení míry zadního dorazu (cm/palce)
přesný zadní doraz
precisní boční doraz
nastavitelné vedení nože
„SCS“ – BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ:
spuštění řezu oběma rukama
elektronicky jištěný, transparentní bezpečnostní kryt
na předním stole
transparentní bezpečnostní kryt na zadním stole
automatický zpětný chod nože a lisu z každé pozice
brzda pro okamžité zastavení nože
hlavní vypínač a bezpečnostní zámek s klíčkem
pomůcka pro výměnu nože s ochranným krytem ostří
nastavení hloubky zářezu nože zvenku
snadná a bezpečná výměna nože z přední strany bez nutnosti
sundání krytů řezačky
jednoduché otočení/výměna řezací lišty zvenku

Kategorie: